dbmakler.pl

Portla finansowy

Finanse

Coaching managerski kluczem rozwoju firmy

Człowiek ma wielki potencjał, który wykorzystywać może na różnych szczeblach i w różnych celach. Jednakże badania naukowe pokazują, iż ludzie marnują od 30% do nawet 50% swojego potencjału. Dzieje się tak przez nieumiejętne zarządzanie, złe nawyki pracy, niesystematyczność i rozproszenie. Kluczem do zwiększenia efektywności pracowników a przez to całej firmy może być coaching managerski.

Czym jest coaching managerski

Coaching managerski to wsparcie udzielone przez coacha managerom lub pracownikom szczebla managerskiego pozwalające na zwiększenie wydajności ich pracy dzięki zastosowaniu odpowiednich technik motywacyjnych i technik zwiększenia wydajności. Jest to pojecie różne z tradycyjnym szkoleniem coachingowym, które w przeciwieństwie do coachingu managerskiego polega zazwyczaj na prelekcji i przedstawieniu zasad motywacyjnych. Coach wspierający managerów ma dla nich konkretne wskazówki, przetestowane i zbadane naukowo, które wdrażane w struktury firmy pomogą podnieść wydajność pracowników.

W jakich sytuacjach zastosować coaching?

Coaching managerski powinien zostać zastosowany w kilku konkretnych przypadkach. Menadżerowie w wielu firmach są szkoleni i mają wykształcenie do zarządzania oparte na podręcznikach tworzonych pod wielkie przemysłowe przedsiębiorstwa. Tymczasem współczesność i przyszłość to małe firmy takie jak hotele, restauracje czy pensjonaty, które do zarządzania wymagają kompletnie innych narzędzi i kompetencji. Zadaniem coacha w takiej sytuacji jest przekierowanie myślenia i nawyków managera takiego obiektu na nowe, innowacyjne tory. Sposobami na wyjście ze złego podejścia do zarządzania jest trening umiejętności przywódczych, nauka organizacji czasu i podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji z podwładnym i klientem.

Jakie są narzędzia coachingu?

Kluczowym narzędziem szkolenia coachingowego jest rozmowa ze szkolonym. Przy czym ważne by był to ciągły dialog gdzie szkolony będzie wskazywał na swoje słabsze strony i informował o postępach a coach delikatnie będzie naprowadzał go na właściwą ścieżkę i przede wszystkim motywował do ciągłego i nieustannego rozwoju. W ten sposób coach wraz ze szkolonym wspólnie rozwiązują problemy, aż manager sam będzie je rozwiązywać i nauczony prawidłowego klucza postępowania nie będzie potrzebować już wsparcia. Potem tak wyedukowany manager może przenieść szkolenie na grunt firmy wspierając swoich pracowników i pomagając w ich rozwoju. Tym sposobem firma zasilona nową motywacją i metodami prawidłowej organizacji pracy będzie mogła rozwijać się szybciej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.