dbmakler.pl

Portla finansowy

Finanse

Jakie pracodawca ma obowiązki wobec pracownika?

Stosunek pracy powoduje pewne wzajemne zobowiązania między pracodawcą i pracownikiem. I nie chodzi tu tylko o przestrzeganie ustaleń zawartych w umowie. Istotne są też – obok zwykłej ludzkiej uczciwości -przepisy kodeksu pracy.

Co obowiązuje pracodawcę?

A jakie dokładnie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika?

W pierwszej kolejności pracodawca musi na początku stosunku pracy wręczyć pracownikowi pisemną umowę o pracę, w której będą zawarte wszystkie zasady zatrudnienia: wymiar (etat lub jego część) oraz urlopu, wynagrodzenie, określenie stanowiska i obowiązków służbowych oraz miejsce ich wykonywania, a także termin rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Pracodawcę obowiązują też inne przepisy

Oprócz umowy wręczanej pracownikowi, pracodawcę obowiązują jeszcze inne przepisy wobec podwładnych. Przede wszystkim musi przestrzegać zawartości umowy zawartej z pracownikiem, w tym wysokości i terminu comiesięcznej wypłaty.

Kolejną sprawą jest odpowiednio przygotowane miejsce pracy, a na wielu konkretnych stanowiskach, także stosowny strój służbowy lub jego ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca zapewnia także niezbędne szkolenia BHP – zarówno na początku pracy każdego pracownika, jak i kolejne, odbywające się co kilka lat.

Każdy pracownik powinien być też – w razie potrzeby – przeszkolony w zakresie swoich obowiązków służbowych i zaznajomiony z zasadami obowiązującymi w firmie.

Osoba zatrudniona powinna mieć też zapewniony odpowiednio zorganizowany czas pracy tak, by była w stanie wykonać wszystkie zadania przeznaczone na konkretny dzień. Obowiązki służbowe nie mogą być planowane w sposób nieregularny i taki, który powodowałby jednego dnia przestoje, a drugiego nawał zadań prowadzący do uciążliwych nadgodzin

W gestii pracodawcy leży też niedopuszczanie do mobbingu lub walka z jego przejawami, a także z takimi zjawiskami jak:
– fala,
– przemoc fizyczna i psychiczna na terenie zakładu pracy,
– dyskryminacja z jakiegokolwiek powodu (płeć, religia, narodowość itd.).

Chodzi o powszechnie panujące poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej na terenie firmy.

Pracownicy muszą mieć zapewnioną równą szansę na awans oraz wzbogacanie swoich kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia, studia).

Pracodawca zapewnia też wstępne i kontrolne badania lekarskie oraz czas na ich realizację oraz pomoc socjalną – np. poprzez istnienie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Kiedy dochodzi do zakończenia stosunku zatrudnienia, obowiązkiem pracodawcy jest wydanie odpowiedniego świadectwa pracy we wskazanym przepisami terminie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *