dbmakler.pl

Portla finansowy

Finanse

Lokata na dziecko – warto, czy nie?

Coraz większa liczba osób w naszym kraju, to obywatele świadomi ekonomicznie, którzy – jako rodzice i opiekunowie – chcą zadbać o przyszłość swoich dzieci. Jedną z metod, którą bardzo często się stosuje, jest wybór lokaty na dziecko. Czy warto inwestować w takie projekty? Czy może lepiej szukać innych rozwiązań?

Jak inwestować w dziecko?

Zaletą inwestycji w przyszłe finanse dziecka jest jej długoterminowość. Odkładając 100 złotych miesięcznie, można – przez 18 lat – uzbierać kapitał o wartości 21 600 złotych, nie doliczając oczywiście należnych z tego tytułu odsetek. W ten sposób można zarezerwować pieniądze na szkołę, wynajem mieszkania, czy też na pierwsze kilka miesięcy samodzielnego życia. Prezent taki jest z pewnością bardzo przydatny i najlepiej, jeśli… pozostanie niespodzianką.

A co, jeśli się nie uda?

Lokata na dziecko to całkiem ciekawy pomysł, ale z różnych powodów może się on nie udać. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być np. narastająca inflacja. Jej wartość stale rośnie (przynajmniej w ostatnich miesiącach) co oczywiście nie przedkłada się na wzrost stóp procentowych. Oznacza to, że realny kapitał zgromadzony na takiej lokacie po prostu będzie stopniowo się zmniejszał. Jego wartość po 18 latach może być niewielka.

Brać czy nie brać?

Decyzja o wyborze lokaty na dziecko nie jest łatwa również ze względu na… dochody własne. Owszem, wspomniane 100 złotych nie będzie w dniu dzisiejszym stanowiło dla rodzica – inwestora żadnego obciążenia, ale nie oznacza to, że tak pozostanie do końca okresu inwestycyjnego. Oczywiście można też skorzystać z innych modeli inwestycyjnych (np. wpłaty określonej kwoty i pozostawienia jej na kilkanaście lat na lokacie), ale nie zawsze takie rozwiązanie przyniesie optymalne zyski, chociażby ze względu na procent składany.

Rozwiązania alternatywne

Osoby, które nie chcą inwestować w lokaty na dziecko, powinny zastanowić się nad bardziej elastycznymi i alternatywnymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest możliwość własnoręcznego odkładania środków na odrębne konto. Zaletą tej metody jest możliwość odkładania dowolnej kwoty. Co więcej – w przypadku ewentualnych trudności z płynnością finansową, odłożone pieniądze można wykorzystać na inne cele.

Podsumowanie

Lokata na dziecko to dobry pomysł na zapewnienie mu odpowiedniego „startu” w życiu, ale pod warunkiem, że jest to projekt o charakterze długoterminowym. Jeśli nie, warto skorzystać z bardziej elastycznych rozwiązań i narzędzi finansowych. W ten sposób ustabilizowanie domowego budżetu będzie o wiele łatwiejsze.