Doradztwo inwestycyjne

Biuro Maklerskie Deutsche Bank oferuje swoim Klientom nieodpłatną usługę doradztwa inwestycyjnego. Usługa świadczona jest na podstawie zawartej z Biurem Umowy i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego.

Otrzymywane przez Klienta materiały dostarczane w ramach usługi, są zgodne z Profilem Inwestycyjnym Klienta oraz wybraną przez Klienta strategią inwestycyjną (załącznik do Umowy) i obejmują m.in:

  • modelowe portfele funduszy inwestycyjnych (w zależności od strategii wariant: lokacyjny, zrównoważony, agresywny)

Dla strategii agresywnej dodatkowo:

  • zalecenia inwestycyjne dla spółek notowanych na GPW, przygotowane na podstawie analizy technicznej,
  • modelowe portfele akcyjne z propozycją alokacji dla określonych sektorów oraz propozycje spółek dla każdej z branż.

Umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego można podpisać w dowolnym Oddziale DB Polska S.A. Materiały związane z usługą dostarczane są drogą elektroniczną, bądź przekazywane w Oddziale.

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego, jak również w przypadku zamiaru korzystania z innych usług Biura Maklerskiego, prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulacjami określającymi zasady świadczenia poszczególnych usług, dostępnymi w sekcji "Opłaty i regulacje".