Indywidualna opieka maklerska

Usługa Prywatny Makler, skierowana jest do naszych najbardziej wymagających klientów, posiadających na swych rachunkach inwestycyjnych aktywa o wartości min. 200 tys. złotych. Warunkiem świadczenia usługi jest zawarcie Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Szczegóły dotyczące usługi >>

W ramach tej usługi dajemy klientowi możliwość wyboru maklera opiekującego się jego portfelem, dbającego o jego inwestycje i pozostającego z nim w stałym kontakcie. Co za tym idzie gwarantujemy indywidualne traktowanie, wsparcie decyzji inwestycyjnych inwestorów, pomoc w doborze odpowiednich składników portfela oraz natychmiastowe reagowanie, w przypadku pojawienia się ważnych informacji dotyczących całego rynku jak i poszczególnych spółek.

"Prywatny makler" to dostosowanie formy współpracy do indywidualnych wymagań inwestorów, akceptowanego przez nich poziomu ryzyka oraz preferowanych instrumentów, zarówno z rynku polskiego, jak i dostępnych za naszym pośrednictwem giełd zagranicznych.

W ramach inwestycji na rynku polskim, makler zapewnia wsparcie przy nabywaniu:

  • instrumentów bezpiecznych, takich jak obligacje skarbu państwa,
  • dużych pakietów akcji,
  • instrumentów o mniejszej płynności,
  • a także najbardziej ryzykownych - instrumentów pochodnych.

Sugestie prywatnego maklera mogą dotyczyć także inwestycji w akcje oraz fundusze ETF notowane na najbardziej płynnych rynkach zagranicznych.

Korzystanie z usług "prywatnego maklera", pozwala na swobodne składanie zleceń tzw. DDM ( Zlecenia Do Dyspozycji Maklera ), które w praktyce, często składają się z mniejszych zleceń cząstkowych, a ich realizacja może być uzależniona od zaistnienia konkretnej sytuacji. Często zlecenia takie posiadają określenie jedynie wartości transakcji, bez podawania dokładnej ilości nabywanych instrumentów. Mogą to być jednak zlecenia z właściwe dowolnymi warunkami realizacji, które są niedostępne dla standardowych zleceń, np: kupno po cenie zbliżonej do średniej z danego dnia, kupowanie tak, aby mieć udział w obrocie danego dnia nie większy niż 20% itp. O sposobie wykonania takiego zlecenia decyduje właśnie wybrany makler.

W przypadku mniej płynnych papierów, makler pomaga znaleźć drugą stronę transakcji.

Klienci zainteresowani otrzymywaniem materiałów analitycznych, oprócz raportów dziennych, czy miesięcznych, mogą w ramach usługi otrzymywać także obszerne opracowania dotyczące spółek z GPW oraz większości światowych giełd, przygotowywane przez analityków Deutsche Bank. W przypadku własnych pomysłów inwestycyjnych Klienta, makler może zasięgnąć opinii analityka i przekazać ją Klientowi.

W celu skorzystania z usługi, prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem Usług Maklerskich, funkcjonującym w strukturach Biura Maklerskiego DB Polska S.A., pod numerem (12) 625 80 88*.

* Opłata wg obowiązujących stawek operatora

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego, jak również w przypadku zamiaru korzystania z innych usług Biura Maklerskiego, prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulacjami określającymi zasady świadczenia poszczególnych usług, dostępnymi w sekcji "Opłaty i regulacje".