Oferta kredytowa

Linia kredytowa w Bankowym Rachunku Inwestycyjnym

Odnawialna linia kredytowa w BRI to specjalna oferta Banku skierowana do dynamicznych i aktywnych inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych. Odnawialna linia kredytowa to wygodny kredyt w wysokości nawet 200% sumy wartości nieobciążonych aktywów na rachunku inwestycyjnym oraz środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym. Podczas okresu kredytowania musisz posiadać wymaganą kwotę nieobciążonych aktywów w postaci papierów wartościowych na rachunku inwestycyjnym lub gotówki na rachunku BRI.

Korzystając z linii kredytowej dokonujesz zakupu akcji spółek, zawartych na przygotowywanej przez nas liście spółek. Lista ta przygotowywana jest według przyjętych w Banku ściśle określonych kryteriów doboru spółek.

Pomimo tego, że Bank ustala listę spółek, które możesz zakupić, inwestorem nadal jesteś Ty - to Ty wybierasz, ile akcji jakich spółek z listy ma zakupić dla Ciebie dom maklerski.

Zapoznaj się ze szczegółami oferty kredytowej.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego, jak również w przypadku zamiaru korzystania z innych usług Biura Maklerskiego, prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulacjami określającymi zasady świadczenia poszczególnych usług, dostępnymi w sekcji "Opłaty i regulacje".