Rynek polski

Produkty

Nasza oferta obejmuje wszystkie dostępne na GPW papiery wartościowe i instrumenty finansowe (z wyjątkiem krótkiej sprzedaży opcji), poczynając od bezpiecznych obligacji skarbowych po najbardziej ryzykowne kontrakty terminowe.

Za pośrednictwem DB Polska można inwestować w:

  • obligacje Skarbu Państwa lub korporacyjne
  • akcje
  • certyfikaty funduszy inwestycyjnych
  • instrumenty pochodne notowane na GPW: kontrakty terminowe, opcje, jednostki indeksowe MiniWig20

Zobacz także:

Tabela opłat i prowizji (obowiązująca od 01.04.2016 r.)

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego, jak również w przypadku zamiaru korzystania z innych usług Biura Maklerskiego, prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulacjami określającymi zasady świadczenia poszczególnych usług, dostępnymi w sekcji "Opłaty i regulacje".