Rynki zagraniczne

Katalog rynków zagranicznych

Działając za pośrednictwem uznanych brokerów międzynarodowych DB Securities oferuje możliwość inwestycji na wiodących giełdach światowych.

Zagraniczne rynki regulowane (prowadzone na terytorium państw członkowskich) do których DB Securities ma bezpośredni dostęp:

 • Budapest Stock Exchange
 • Prague Stock Exchange

Zagraniczne rynki regulowane (prowadzone na terytorium państw członkowskich) dostępne poprzez pośredników:

 • London Stock Exchange
 • NYSE Euronext (Paryż, Amsterdam, Bruksela, Lisbona)
 • Virt-x Exchange limited
 • Deutsche-Boerse (Xetra)
 • Frankfurt Stock Exchange
 • Stuttgart (Euwax)
 • Athens Stock Exchange (ASE)
 • Wiener Boerse
 • Borsa Italiana
 • Madrid Stock Exchange
 • Norex Alliance of Exchanges

Rynki regulowane spoza państw członkowskich, dostępne poprzez pośredników:

 • American Stock Exchange
 • Australian Stock Exchange
 • Bermuda Stock Exchange
 • Bolsa Mexicana de Valores
 • Bourse de Monreal Inc
 • Channel Islands Stock Exchange
 • Chicago Stock Exchange
 • Dubai International Exchange
 • Hong Kong Exchanges & Clearing Limited
 • International Capital Markets Association
 • Istambuł Stock Exchange
 • Johannesburg Stock Exchange
 • Korea Stock Exchange
 • National Association of Securities Dealers Automatic Ouotations (NASDAQ)
 • New York Stock Exchange
 • New Zealand Stock Exchange
 • Osaka Securities Exchange
 • Pacific Exchange
 • Philadelphia Stock Exchange
 • Saudi Arabian Stock Exchange (The Tadawul)
 • Singapore Exchange
 • The Swiss Stock Exchange (SWX)
 • Tokyo Stock Exchange
 • Toronto Stock Exchange

DB Securities oferuje prowadzenie rejestrów zagranicznych papierów wartościowych i rachunku pieniężnego do obsługi transakcji. Współpraca z Deutsche Bank Frankfurt AG, który jest naszym depozytariuszem, gwarantuje pełne bezpieczeństwo przechowywanych tam papierów wartościowych.

Korzyści z powierzenia DB Securities S.A. prowadzenia rejestru i rachunku pieniężnego to:

 • odbieranie dywidend i odsetek od obligacji,
 • telefoniczne i telefaksowe dyspozycje przelewu gotówki na wskazane rachunki bankowe,
 • coroczne wyciągi potwierdzające salda rejestru i rachunku pieniężnego na koniec roku.
 • dzięki naszej wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze klientów na rynkach zagranicznych zapewniamy fachowość obsługi i bezpieczeństwo obrotu,
 • składanie zleceń drogą telefoniczną,
 • przewalutowanie odbywa się po kursach dziennych DB Polska, w przypadku znacznych kwot jest możliwość negocjacji kursu.

Rynki zagraniczne dają możliwość inwestorowi polskiemu szerokiej dywersyfikacji. Ich atutem jest szeroki wachlarz spółek i branż dostępnych pod inwestycje. Do dyspozycji jest kilkadziesiąt tysięcy spółek amerykańskich i europejskich. W wypadku, jeżeli inwestor jest zainteresowany kupnem indeksu, a nie pojedynczych spółek umożliwiamy mu zakup jednostek indeksowych, które dają stopę zwrotu identyczną z indeksem.

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego, jak również w przypadku zamiaru korzystania z innych usług Biura Maklerskiego, prosimy o bardzo uważne zapoznanie się z regulacjami określającymi zasady świadczenia poszczególnych usług, dostępnymi w sekcji "Opłaty i regulacje".