Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji (w wersji obowiązującej do 30 czerwca oraz od 1 lipca 2017 roku)