dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

wyrok zaoczny
Biznes

Co to jest wyrok zaoczny i jak się odwołać?

Wyrok w sporze cywilnym powinien zapaść po wysłuchaniu obu stron. Pozwala to uwzględnić wszystkie istotne fakty i zapewnić uczciwość procesu. Często zdarza się jednak, że pozwany pozostaje bierny na korespondencję sądową. Wówczas może zostać wydany wyrok zaoczny. Co to takiego i czy można się od niego odwołać?

Czym jest wyrok zaoczny?

W momencie, kiedy pozwany nie reaguje na wezwania lub nie przestrzega terminów rozpraw, sąd może orzec na jego niekorzyść, akceptując argumenty i żądania powoda (strony, która zainicjowała pozew) jako fakty niekwestionowane. Innymi słowy, wyrok zaoczny ma na celu zapewnienie sprawiedliwości, gdy jedna strona uchyla się od odpowiedzialności lub w ogóle nie stawia się w sądzie. Jeśli jednak niestawiennictwo powoda jest niezawinione, wyrok zaoczny może zostać uchylony – zgodnie z art. 344 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jak odwołać się od wyroku zaocznego?

Aby się odwołać, należy złożyć odpowiednie pismo do tego samego sądu, który wydał wyrok zaoczny. Powinno ono zawierać podpisaną prośbę o uchylenie (tzw. sprzeciw), a także argumentację nieobecności potwierdzoną stosownym dokumentem (np. zwolnieniem lekarskim). Do sprzeciwu od wyroku zaocznego pozwany może załączyć:

  • wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności,
  • wniosek o całkowite uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Po otrzymaniu korespondencji, sąd rozpatrzy sprawę i nada jej bieg.

Warto jednak pamiętać, że sprzeciw powinien zostać złożony w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyroku drogą pocztową. Po tym czasie sąd może go podtrzymać, uznając, że powód nie wykazał odpowiedniej staranności w obronie swoich interesów. W sytuacjach gdy istnieją uzasadnione przeszkody, które uniemożliwiły złożenie sprzeciwu w określonym terminie (np. ciężka choroba czy zmiana miejsca zamieszkania), strona oskarżona może podjąć próbę złożenia odwołania po upływie dwóch tygodni. Niemniej jednak, taki sprzeciw musi być poparty bardzo mocnym uzasadnieniem.

Odwołaj się od wyroku zaocznego

Jeśli właśnie otrzymałeś wyrok zaoczny i rozważasz złożenie apelacji, powinieneś zasięgnąć porady prawnej od doświadczonego prawnika znającego przepisy i niezbędne procedury. Możesz skorzystać z pomocy kancelarii, która ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w procesach odwoławczych. Doświadczony radca prawny przedstawi Ci wszystkie możliwości prawne, oceni siłę Twoich argumentów oraz przygotuje niezbędne dokumenty i wnioski w sposób zgodny z prawem.

Artykuł sponsorowany

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!