dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

czym jest kredyt obrotowy
Biznes

Kredyt obrotowy co to – jak go dostać?

W dzisiejszych czasach, kredyt obrotowy jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem finansowym przez przedsiębiorców i firmy. Pozwala on na elastyczną kontrolę nad kapitałem obrotowym, a tym samym przyczynia się do stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym artykule dowiesz się, czym jest kredyt obrotowy oraz jak go uzyskać.

Czym jest kredyt obrotowy – sposób na finansowanie przedsiębiorstwa

Kredyt obrotowy to forma finansowania, która umożliwia przedsiębiorcom pokrycie bieżących potrzeb finansowych. Jest on udzielany na określony czas, zazwyczaj na kilka miesięcy do kilku lat, i ma charakter odnawialny. Oznacza to, że kredytobiorca ma możliwość wielokrotnego korzystania z udostępnionej kwoty kredytu. Łączna kwota kredytu uzależniona jest od limitu kredytowego ustalonego przez bank. Wymaga on jednak wysokiej zdolności kredytowej oraz odpowiedniej długości prowadzenia działalności gospodarczej. Dla nowych firm będzie on ciężki do otrzymania oraz spłacania.

Rodzaje kredytów obrotowych – utrzymanie płynności finansowej 

Istnieje kilka rodzajów kredytów obrotowych co to mają różne warunki i zasady udzielania. Najpopularniejsze z nich to kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny. Kredyt w rachunku bieżącym polega na udzielaniu przedsiębiorcy kredytu, który zostaje przypisany do jego rachunku bieżącego. Kredyt odnawialny natomiast daje możliwość wielokrotnego korzystania z kredytu w ramach wcześniej ustalonego limitu.

Oprocentowanie kredytu obrotowego

Oprocentowanie kredytu obrotowego zależy od wielu czynników, takich jak wysokość limitu kredytowego, ryzyko kredytowe, wybrany bank oraz okres spłaty. Najczęściej występujące formy oprocentowania to oprocentowanie stałe lub zmienne. Oprocentowanie zmienne jest zależne od zmian na rynku i jest aktualizowane co pewien okres. Oprocentowanie stałe natomiast jest ustalone na cały okres trwania umowy kredytowej.

Jak uzyskać kredyt obrotowy?

Aby uzyskać kredyt obrotowy, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w wybranym banku. Wniosek ten zazwyczaj wiąże się z dostarczeniem określonych dokumentów, takich jak bilans firmy, sprawozdanie finansowe czy informacje o dochodach i wydatkach. Procedura uzyskania kredytu obrotowego może być różna w zależności od banku, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami i zasadami danego banku.

  • Limit kredytu obrotowego to maksymalna kwota kredytu, którą bank może udzielić przedsiębiorcy. Wartość tego limitu zależy od wielu czynników, takich jak kondycja finansowa firmy, zdolność kredytowa przedsiębiorcy oraz stabilność rynkowa branży, w której działa przedsiębiorstwo. Bank dokonuje oceny tych czynników na podstawie dostarczonych dokumentów oraz analizy sytuacji finansowej firmy.
  • Spłata kredytu obrotowego zazwyczaj odbywa się w określonych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowie kredytowej. Harmonogram ten uwzględnia zarówno kapitał pożyczony, jak i odsetki od kredytu. Przedsiębiorca ma obowiązek terminowej spłaty rat, aby uniknąć naliczania dodatkowych opłat, takich jak prowizje czy odsetki od opóźnień.
jak uzyskać kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy dla firm – finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Jednym z najczęstszych sposobów wykorzystania kredytu obrotowego jest finansowanie bieżącej działalności firmy. W ramach kredytu kontrahent może przeznaczyć saldo na pokrycie kosztów związanych z zakupem surowców, materiałów, wynagrodzeń pracowników czy opłacania rachunków bieżących. Dzięki temu przedsiębiorca ma możliwość płynnego prowadzenia swojej działalności bez zakłóceń.

Inwestycje i rozwój firmy

Jeśli wezmę kredyt obrotowy co to właściwie nam da? Może on być wykorzystany na inwestycje i rozwój firmy. Przedsiębiorca może zdecydować się na zakup nowych maszyn, urządzeń czy rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów. Dzięki temu przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją wydajność i konkurencyjność na rynku.

Spłata zobowiązań

Kredyt obrotowy może również służyć do spłaty zobowiązań firmy, takich jak kredyty inwestycyjne, leasing czy inne zadłużenie. Przedsiębiorca może zdecydować się na refinansowanie swoich dotychczasowych zobowiązań poprzez skorzystanie z kredytu obrotowego, co pozwoli mu na bardziej efektywne zarządzanie swoimi finansami.

Kredyt odnawialny czy kredyt obrotowy w rachunku kredytowym?

Różnica między kredytem odnawialnym a kredytem obrotowym w rachunku kredytowym polega na sposobie udzielania kredytu. Kredyt odnawialny charakteryzuje się tym, że udostępniona kwota kredytu jest limitowana i może być wielokrotnie korzystana przez kredytobiorcę. Kredyt w rachunku kredytowym natomiast polega na przypisaniu kredytu do specjalnego rachunku bieżącego w banku.

Kredyt obrotowy co to – podsumowanie

Jest to forma finansowania naszej działalności, możemy ją jednak otrzymać jeśli posiadamy wysoką zdolność kredytową oraz długi czas działania naszego przedsiębiorstwa. Oprocentowanie jest zależne od wielu czynników m.in wybranego przez nas banku. Jest to dobry sposób na utrzymanie płynności finansowej w przypadku trudniejszych miesięcy lub niespodziewanych wydatków.

FAQ

Czym jest kredyt obrotowy?

Jest to kredyt udzielany dla przedsiębiorstwa na bieżące potrzeby finansowe. Pozwala on zachować płynność finansową.

Jak utrzymać kredyt obrotowy?

Otrzymamy go po udaniu się do odpowiedniego banku. Żeby otrzymać kredyt należy posiadać wysoką zdolność kredytową.

Jak spłacić kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy spłacamy jak każdy inny. Należy przestrzegać harmonogramu opłat, żeby uniknąć dodatkowych kosztów.

Sprawdź także:

Kredyt Inkaso co to jest – firma o zasięgu międzynarodowym

Kredyt kupiecki co to – przydatne informacje

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!