dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

spółka cywilna
Biznes

Spółka cywilna co to?

Spółka cywilna – to pojęcie, które często pojawia się w kontekście prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Spółka cywilna co to tak naprawdę jest? To forma współpracy dwóch lub więcej osób, które postanawiają połączyć swoje siły i zasoby w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych. Warto poznać zasady funkcjonowania tej formy prawnej oraz jej korzyści i ryzyka. Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć, czym jest spółka cywilna i jakie są jej najważniejsze cechy.

Agenda:

 • Co to spóła cywilna?
 • Jak założyć spółkę cywilną
 • Zalety spółki cywilnej

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna jest jednym z rodzajów spółek, które mogą zostać założone w Polsce. Jest to forma prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwie osoby, które wspólnie podejmują decyzje i ponoszą odpowiedzialność za długi spółki. Spółka ta nie posiada osobowości prawnej, co oznacza, że to jej wspólnicy odpowiadają za zobowiązania.

 • Właściciele spółki cywilnej nazywani są wspólnikami. Mogą oni wnosić wkłady pieniężne, rzeczowe, a także wnosić pracę lub usługi. Wspólnicy spółki cywilnej są odpowiedzialni solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania spółki, co oznacza, że w przypadku jej zadłużenia, wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń od każdego z nich.
 • Spółka cywilna nie posiada kapitału zakładowego, a jej zyski i straty rozliczane są na zasadzie proporcjonalnego podziału pomiędzy wspólników. Każdy z nich odpowiada także za prowadzenie sprawozdań finansowych i rozliczeń podatkowych.

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej dwie osoby, które wspólnie podejmują decyzje i ponoszą odpowiedzialność za długi spółki.

Jak założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest jednym z rodzajów spółek osobowych, w którym dwie lub więcej osób decyduje się na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Zakładanie spółki cywilnej jest stosunkowo prostym procesem, który wymaga jednak przestrzegania pewnych formalności.

 • Na początku, konieczne jest ustalenie umowy spółki cywilnej, która musi być zawarta na piśmie. Umowa ta powinna określać m.in. nazwę spółki, przedmiot jej działalności, udziały każdego z jej członków oraz zasady zarządzania spółką.
 • Po zarejestrowaniu spółki cywilnej, konieczne jest dopełnienie kolejnych formalności. Warto zwrócić uwagę na konieczność zgłoszenia przedsiębiorstwa do urzędu skarbowego oraz ubezpieczenia społecznego.
 • W przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej decydują się na zakończenie działalności, konieczne jest rozwiązanie spółki. Może to nastąpić na skutek osiągnięcia celu, upływu czasu trwania spółki lub z innych przyczyn określonych w umowie spółki.

Zakładanie spółki cywilnej wiąże się z koniecznością ustalenia umowy spółki, zarejestrowania jej w sądzie rejestrowym oraz dopełnienia innych formalności, takich jak zgłoszenie do urzędu skarbowego czy prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jakie są zalety spółki cywilnej?

Spółka cywilna to jedna z form organizacji działalności gospodarczej, w której co najmniej dwie osoby podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Istnieje wiele zalet, które przemawiają za wyborem spółki cywilnej jako formy prowadzenia biznesu.

 • Pierwszą zaletą spółki cywilnej jest jej prosta i niedroga procedura rejestracji. W przeciwieństwie do innych form prawnych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, rejestracja spółki cywilnej jest znacznie mniej skomplikowana i wymaga mniejszych kosztów.
 • Kolejną zaletą jest elastyczność w podziale zysków i strat. W spółce cywilnej partnerzy mają swobodę w ustalaniu zasad podziału zysków i strat. Mogą to zrobić proporcjonalnie do swego udziału w spółce, ale również w inny sposób, który uwzględnia wkład każdego partnera.
 • Spółka cywilna nie podlega podatkowi dochodowemu. To oznacza, że spółka nie musi płacić podatku dochodowego od swoich dochodów. Podatek taki płacą jedynie sami wspólnicy, na podstawie swojego dochodu osobistego.

Wysoka elastyczność w zarządzaniu jest kolejną zaletą spółki cywilnej. Wspólnicy mają swobodę w ustalaniu zasad zarządzania spółką, a także w podejmowaniu decyzji. To pozwala na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i elastyczne dostosowanie strategii biznesowej.

Spółka cywilna to elastyczna i niedroga forma prowadzenia działalności gospodarczej, która pozwala na swobodne zarządzanie oraz podział zysków i strat.

Jakie są obowiązki spółki cywilnej?

Obowiązki spółki cywilnej mogą być różne, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Przede wszystkim spółka musi prowadzić ewidencję księgową swoich dochodów i wydatków. Warto również pamiętać o terminowym składaniu wszelkich deklaracji podatkowych oraz raportów finansowych.

 • Kolejnym obowiązkiem spółki cywilnej jest przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadku gdy spółka przetwarza dane osobowe swoich klientów, musi dostosować się do wymogów RODO i dbać o odpowiednie zabezpieczenie tych informacji.
 • Ważnym obowiązkiem spółki cywilnej jest także terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań finansowych, takich jak podatki, składki na ubezpieczenia społeczne czy ZUS. Należy również pamiętać o przestrzeganiu prawa pracy i zapewnieniu odpowiednich warunków pracy dla pracowników.

Regularne rozliczanie się z podatków i składek, prowadzenie ewidencji księgowej, ochrona danych osobowych oraz terminowe regulowanie zobowiązań finansowych to podstawowe obowiązki spółki cywilnej.

Spółka cywilna co to – podsumowanie

Spółka cywilna to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to umowa między dwoma lub więcej osobami, które decydują się na wspólny biznes. W przypadku spółki cywilnej, każdy z partnerów ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Sprawdź także:

Spółka komandytowa co to?

Jak założyć spółkę z o.o. – co warto wiedzieć?

Jak sprawdzić PKD firmy – proste sposoby i narzędzia online

Cześć jestem Henryk! Jestem specjalistą marketingowym. Ukończyłem sporo kursów z zakresu marketingu cyfrowego. Pasjonuje się życiem oraz promocją marki w sieci.