dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Finanse

Czy można notarialnie przepisać kredyt na inną osobę?

Wiele osób zastanawia się, czy można notarialnie przepisać kredyt na inną osobę. Warto się tego dowiedzieć oraz zapoznać z najważniejszymi informacjami.

Czym jest cesja kredytu?

Notarialne przepisanie kredytu na inną osobę inaczej nazywane jest cesją. Umowa kredytu hipotecznego może być zawarta zarówno przez jedną osobę, jak i większą ich ilość. Wszystkie osoby są traktowane przez bank na równi, a więc każdy zobowiązany jest do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Dodatkowo podczas brania kredytu przez wszystkie osoby brana jest pod uwagę zdolność kredytowa każdego członka zobowiązania. Dlatego w przypadku cesji również jest to dość istotne.

Kiedy jest możliwa cesja?

Cesja kredytu hipotecznego na jedną osobę zazwyczaj ma miejsce w przypadku rozstania małżonków lub pary, ale także podczas innych sytuacji, w których wszyscy kredytobiorcy nie mogą wspólnie dość do porozumienia. Jednak dla banku nie ma znaczenia sytuacja życiowa kredytobiorców, a jedynie ich zdolność do spłaty zobowiązania. W niektórych przypadkach możliwe jest dokonanie cesji kredytu na jedną osobę, jednak wymagane jest do tego ponowne badanie zdolności kredytowej.

Kiedy warto dokonać cesji?

Cesja kredytu hipotecznego to przede wszystkim doskonałe rozwiązanie podczas rozwodu oraz rozstania pary, gdy są dzieci i nie jest pożądana sprzedaż lokalu mieszkalnego. W przypadku cesji kredyt zostanie notarialnie przepisany na jednego z małżonków, o ile wykaże się stosowną zdolnością kredytową. Cesja oznacza również swobodę dla partnerów, ponieważ druga osoba ma wolną rękę i ponownie może zaciągnąć zobowiązanie kredytowe na inną nieruchomość.

Jak dokonać cesji?

W celu zrealizowania cesji kredytu hipotecznego należy przede wszystkim uzyskać zgodę wszystkich kredytobiorców, na których ciąży zobowiązanie. Jeśli chociaż jeden z nich nie wyrazi na to zgody to rozwiązanie w postaci cesji nie będzie możliwe. Kolejnym istotnym aspektem całego procesu jest udzielenie zgody przez bank. Najczęściej w tym przypadku okazuje się niezbędne ponowne badanie zdolności kredytowej, o czym warto pamiętać. Po wielu latach spłacania kredytu zdolność może być niższa.

Wymagane dokumenty

W procesie cesji kredytu hipotecznego wymagane będą pewne dokumenty, które obowiązkowo należy zgromadzić. W przypadku cesji kredytu hipotecznego najczęściej jest potrzebna zawarta umowa kredytowa, dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości, a także dokumenty potrzebne do badania zdolności kredytowej. Kredytobiorcy muszą okazać także swoje dokumenty tożsamości, co jest bardzo istotną kwestią. Zobacz więcej na uwagatanikredyt.pl

Jakie są koszty cesji?

Cesja kredytu hipotecznego na inną osobę najczęściej wiążę się z dodatkowymi kosztami, które należy ponieść dla powodzenia całego procesu. Koszty zazwyczaj są dokładnie podane w tabeli opłat i prowizji stworzonej przez bank. Jednak najczęściej należy ponieść dodatkową opłatę za sporządzenie aneksu do umowy, zwolnienie kredytobiorcy z długu, a także opłatę za rozpatrzenie wniosku o zmianę sposobu zabezpieczenia kredytu.

Zasady cesji

Zasady cesji w poszczególnych bankach mogą się między sobą sporo różnić, dlatego przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z etapami całego procesu. Podczas wizyty w swoim banku pracownik na pewno wskaże wszystkie istotne informacje oraz omówi najważniejsze kwestie związane z przepisaniem kredytu na drugą osobę, dlatego warto udać się do placówki banku w celach informacyjnych. W niektórych przypadkach możliwe jest również refinansowanie kredytu hipotecznego, które będzie się odbywało w innym banku niż ten pierwotnie wybrany.

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!