dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Księgowy korzystający z nowoczesnego narzędzia Comarch EDI do obsługi e-faktur KSeF
Finanse

Dlaczego warto korzystać z Comarch EDI KSeF przy obsłudze e-faktur KSeF?

Nowoczesne platformy służące do obsługi e-faktur KSeF stają się koniecznością dla sprawnego działania wielu biznesów. Dlaczego warto z nich korzystać? To pytanie pojawia się zwłaszcza w kontekście rosnących wymagań związanych z przetwarzaniem faktur. Poznaj korzyści płynące z zastosowania innowacyjnych rozwiązań takich jak Comarch EDI KSeF i przejdź na e-fakturowanie już teraz!

Z tekstu dowiesz się:

 • czym jest e-fakturowanie,
 • co to jest Krajowy System e-Faktur,
 • dlaczego warto korzystać z narzędzia Comarch EDI KSeF przy obsłudze KSeF.

Przejdź na e-fakturowanie – postaw na przyszłość swojej firmy

E-fakturowanie to proces elektronicznego wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur. W przeciwieństwie do tradycyjnych, papierowych dokumentów, e-faktury, które mają postać ustrukturyzowaną, są generowane oraz dostarczane w formie cyfrowej, w pliku XML. Dzięki temu rozwiązaniu faktury mogą być szybko i bezpiecznie przesyłane pomiędzy wystawcą i odbiorcą, co znacznie ułatwia zarządzanie nimi.

Jakie zalety ma e-fakturowanie? To przede wszystkim redukcja kosztów związanych z zarządzaniem dokumentami w postaci papierowej, a także znaczące przyspieszenie obiegu faktur.

Poznaj KSeF i zacznij z niego korzystać!

Krajowy System e-Faktur został stworzony przez polski rząd w celu ujednolicenia sposobu rozliczania się przedsiębiorstw z kontrahentami.

Korzyści płynące dla przedsiębiorców to przede wszystkim:

 • skrócenie czasu oczekiwania na zwrot VAT z 60 dni do 40 dni,
 • zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami przechowywania dokumentów finansowych (przez 10 lat), co eliminuje ryzyko utraty danych i ułatwia dostęp do nich w razie potrzeby,
 • mniejsze ryzyko popełnienia błędu,
 • szybsze dokumentowanie wszystkich transakcji, a także automatyzacja obiegu faktur pomiędzy podatnikami oraz uproszczenie ich księgowania i otrzymywania płatności.

Ponadto Krajowy System e-Faktur praktycznie wyeliminuje kontrole skarbowe, ponieważ wszystkie niezbędne informacje urząd będzie mógł sprawdzić z poziomu systemu.

Kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Jako przedsiębiorca musisz wiedzieć, że Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy od 1 lipca 2024 r., dlatego już teraz warto dobrowolnie przejść na e-faktury KSeF. Tego s dnia wymóg korzystania z KSeF obejmie podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Obligatoryjne wystawianie faktur w KSeF przez podatników zwolnionych z VAT wejdzie natomiast w życie od 1 stycznia 2025 r. Z kolei faktury, które są wystawiane osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (B2C), będą na razie wyłączone z e-fakturowania.

KSeF – faktury tylko z Comarch EDI KSeF!

Comarch EDI to nowoczesna platforma do elektronicznej wymiany danych, która wspiera przedsiębiorców w sprawnej obsłudze faktur ustrukturyzowanych i komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur.

Korzyści wynikające z wykorzystania narzędzia Comarch EDI KSeF dla dużych przedsiębiorstw to przede wszystkim:

 • dynamiczny przepływ danych między Tobą a Twoimi kontrahentami,
 • zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi,
 • integracja danych z różnych źródeł (np. z kilku systemów ERP),
 • walidacja faktur ustrukturyzowanych pod kątem zgodności z wymaganiami KSeF,
 • walidacja faktur pod kątem biznesowym,
 • mapowanie formatu faktur na format wymagany przez KSeF i klienta,
 • monitoring wymienianych e-faktur.

Skorzystaj z systemu Comarch EDI KSeF i zachowaj ciągłość biznesową podczas wprowadzania Krajowego Systemu e-Faktur. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości – sprawdź KSeF pytania i odpowiedzi. Przejdź na e-fakturowanie razem z Comarch EDI KSeF!

Materiał zewnętrzny

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!