dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Formalności wymagane do zaciągnięcia kredytu
Finanse

Formalności wymagane do zaciągnięcia kredytu

Kredyt gotówkowy to jeden z najpopularniejszych produktów finansowych oferowanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Aby go uzyskać, musisz spełnić kilka wymogów i przedstawić niezbędne dokumenty. Jakie formalności są wymagane do zaciągnięcia kredytu gotówkowego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule.

Starania o kredyt kojarzą Ci się z mnóstwem formalności? W porównaniu z innymi rodzajami kredytu takimi jak kredyt hipoteczny czy kredyt dla firmy uzyskanie kredytu gotówkowego nie wymaga ich tak wiele. Banki i SKOK-i starają się ograniczać je do minimum, ale z kilku z nich po prostu nie mogą zrezygnować. W obecnych czasach stosują jednak pewne udogodnienia, jak choćby składanie wniosku o kredyt drogą elektroniczną. Niezależnie od tego, z usług której instytucji finansowej korzystasz, można ułożyć niezmienną listę formalności i dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu.

Dowód osobisty to podstawa

Jeśli już podjąłeś decyzję, by ubiegać się o kredyt, podstawowym dokumentem, jakiego potrzebujesz, jest oczywiście ważny dowód osobisty. To na jego podstawie pracownik banku lub SKOK-u weryfikuje Twoją tożsamość i sprawdza, czy spełniasz wstępne warunki do udzielenia Ci kredytu. Większości instytucji finansowych wystarcza to, że jesteś osobą pełnoletnią. Może się jednak zdarzyć, że w którejś z nich konkretny kredyt jest dostępny dla osób wyłącznie w danym przedziale wiekowym. Dodatkowo dane z dowodu, przede wszystkim personalia, imiona rodziców, datę urodzenia, numer i serię oraz PESEL, umieszczasz potem we wniosku kredytowym. Podmiot, który udziela Ci kredytu, wpisuje je natomiast w dalszej kolejności do umowy kredytowej.

W szczególnych przypadkach głównie ze względów bezpieczeństwa, niektóre banki wymagają od klientów ubiegających się o kredyt okazanie drugiego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, np. prawa jazdy lub paszportu. Nie są to częste sytuacje, ale warto być na nie przygotowanym.

Wniosek o kredyt gotówkowy

Ten dokument do niczego jeszcze nie zobowiązuje, ale jego wypełnienie jest niezbędne do tego, by otrzymać kredyt gotówkowy. Jakie informacje należy do niego wpisać? Przede wszystkim wspomniane już dane z dowodu osobistego, z uwzględnieniem nazwiska rodowego i nazwiska panieńskiego matki. Dodatkowo powinieneś podać numer telefonu, adres e-mail i wykształcenie. W dalszej kolejności we wniosku kredytowym umieszcza się informacje dotyczące: źródła i wysokości dochodów, okresu zatrudnienia oraz zobowiązań wnioskodawcy (wydatków socjalno-bytowych, kredytów, pożyczek, alimentów i poręczeń). Następnie określa się warunki kredytu: okres kredytowania i formę spłaty (raty równe, malejące, rosnące lub spłata jednorazowa). Wniosek zawiera także paragraf dotyczący ewentualnego zabezpieczenia kredytu. Na końcu widnieje oczywiście lista załączników i zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny zdolności kredytowej i przeprowadzenia procedur związanych z udzieleniem kredytu.

Załączniki do wniosku kredytowego

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o kredyt gotówkowy? Często instytucje finansowe wymagają zaświadczenia o dochodach. Taki dokument nie tylko potwierdza, że masz stałe zarobki, ale świadczy też o wiarygodności podanych przez Ciebie we wniosku kredytowym informacji o dochodach i okresie zatrudnienia. Sporządzisz go samodzielnie lub uzyskasz u pracodawcy. Ważne jest przy tym, by był opatrzony odpowiednią pieczątką i podpisem.

Wnioskujesz o kredyt, jesteś zatrudniony na czas określony, Twoja umowa wkrótce wygasa, ale zarówno Ty, jak i pracodawca jesteście pewni, że zawrzecie nową? Pamiętaj o promesie zatrudnienia, czyli dokumencie zobowiązującym do formalnego nawiązania współpracy. Podmiot finansowy, który ma udzielić Ci kredytu, zapewne będzie jej od Ciebie wymagał.

W sytuacji, w której nie pracujesz, a uzyskujesz stałe dochody z tytułu renty, emerytury lub zasiłku przedemerytalnego, powinieneś przedstawić stosowny dokument potwierdzający tę okoliczność z odpowiedniego urzędu (np. ZUS-u).

W obecnych czasach w niektórych przypadkach część instytucji finansowych odstępują od tak restrykcyjnego weryfikowania wysokości i źródła dochodu. O tych ułatwieniach mówi pośrednik kredytowy z firmy DFinance, oferującej m.in. doradztwo kredytowe. Niektóre banki i SKOK-i oferują za to kredyt na oświadczenie, do którego wzięcia wystarczy oprócz wniosku kredytowego Twoje pisemne potwierdzenie zarobków. Czasami dodatkowo wymagane są wyciągi z konta z kilku ostatnich miesięcy, zwłaszcza wówczas, gdy kredytobiorca nie posiada swojego osobistego rachunku akurat w tej instytucji, w której zaciąga zobowiązanie. Ciekawą opcją jest też kredyt na PIT. Podmiot finansowy otrzymuje wszystkie niezbędne informacje o naszych dochodach właśnie na podstawie tego dokumentu. Te wygodne rozwiązania stosuje się szczególnie w przypadku osób wnioskujących o niezbyt duże kwoty, sięgające maksymalnie kilkudziesięciu tysięcy zł.

W skrajnych przypadkach klientów starających się o kredyt na bardzo dużą sumę – np. 200 000 zł (maksymalna kwota kredytu gotówkowego wg ustawy o kredycie konsumenckim to 255 500 zł) bank lub SKOK w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego może również wymagać zabezpieczenia kredytu np. w postaci nieruchomości czy samochodu. Do wniosku kredytowego należy dołączyć wówczas akt własności mienia i jego wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę.

Co w sytuacji, w której nie ma się odpowiedniej zdolności kredytowej?

Jeśli po analizie wniosku kredytowego i sprawdzeniu danych w Biurze Informacji Kredytowej instytucja finansowa uzna, że nie masz odpowiedniej zdolności kredytowej lub ryzyko kredytowe jest zbyt duże, nie oznacza to, że nie otrzymasz kredytu gotówkowego. Niewykluczone, że taki podmiot zaproponuje Ci inną możliwość zabezpieczenia kredytu, czyli poręczenie. W takiej sytuacji będzie od Ciebie wymagał zaświadczenia od żyranta (poręczyciela), zawierające pisemną zgodę na żyrowanie kredytu, czyli spłacanie zobowiązania wtedy, gdy Ty nie będziesz w stanie tego zrobić.

Chcesz być dobrze przygotowany i uzyskać jak najlepsze warunki kredytu gotówkowego? Możesz w tym celu skorzystać z usług doradcy finansowego, który pomoże Ci przejść przez wszystkie formalności i otrzymać możliwie najkorzystniejszą ofertę.

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!