dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

kontrakty różnicowe
Finanse

Jak działają kontrakty różnicowe, czyli CFD?

Instrumenty pochodne to bardzo interesująca kategoria instrumentów finansowych, która wyróżnia się już pod względem samego działania poszczególnych aktywów. Jak funkcjonują kontrakty CFD?

Kontrakty CFD – definicja

Akronim „CFD” oznacza „contract for difference”, czyli „kontrakt różnicowy”. Jest to jeden z wielu instrumentów pochodnych, czyli aktywów, których wycena zależy od wartości innych aktywów, określanych jako „instrumenty bazowe”. W tym przypadku są to najczęściej akcje, jednak mogą być to również m.in. obligacje, towary czy inne typy instrumentów pochodnych.

Kontrakt CFD funkcjonuje w zasadzie jako umowa pomiędzy dwoma stronami: kupującym i sprzedającym, zawierana jako zobowiązanie do zapłaty różnicy w kursie wybranego aktywu. Jeśli na przykład cena akcji, której dotyczy dany kontrakt, wzrośnie, sprzedający musi zapłacić kupującemu określoną kwotę, wyznaczoną właśnie według różnicy kursu. Gdy jednak cena spadnie, to kupujący płaci sprzedającemu.

Gdzie można obracać kontraktami CFD?

Tego typu instrumenty są oferowane przez wiele domów maklerskich i platform inwestycyjnych. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe regulacje mogą się różnić w zależności od wybranego podmiotu, co wynika z braku określonych zasad od centralnej instytucji. W Polsce kontrakty CFD są oferowane m.in. przez duński bank Saxo. Co ciekawe, nie wszystkie kraje pozwalają na obrót tego typu instrumentami – interesującym przypadkiem są tutaj Stany Zjednoczone, które w 2010 roku zdelegalizowały handel kontraktami różnicowymi.

Jak działają kontrakty CFD?

Należy zaznaczyć, że przy zawiązywaniu umowy CFD nie następuje zakup instrumentu bazowego. Oznacza to, że inwestor nie staje się właścicielem udziałów w spółce czy praw do wybranego towaru. Zamiast tego możliwe jest otrzymanie zysków wynikających ze zmiany ceny – inwestowanie w CFD polega zatem przede wszystkim na spekulowaniu wzrostów lub spadków.

Dźwignia finansowa w kontraktach CFD

Jedną z kluczowych cech inwestowania w kontrakty różnicowe jest możliwość zastosowania mechanizmu dźwigni finansowej (tzw. lewar). Inwestorzy mogą zatem zwielokrotnić wartość swojej pozycji, by potencjalnie zapewnić sobie większe zyski. Należy jednak mieć na uwadze, że wiąże się to także ze znacznie wyższym ryzykiem dotyczącym strat – w przypadku nietrafionej inwestycji wystąpi obowiązek zapłaty różnicy pomnożonej o dźwignię. Są to zatem instrumenty finansowe przeznaczone głównie dla doświadczonych inwestorów, którzy są świadomi ryzyka związanego z obrotem kontraktami CFD.

Dlaczego warto inwestować w CFD?

Wśród głównych powodów, które stoją za rosnącą popularnością kontraktów różnicowych, znajduje się wspomniana już możliwość osiągnięcia znacznie wyższych zysków niż przy standardowych transakcjach. Do tego dochodzi także dostęp do wielu ciekawych rynków – kontrakty mogą obejmować nawet spółki z najbardziej egzotycznych krajów. Kluczową zaletą jest jednak opcja pomnożenia swojej inwestycji, co będzie szczególnie przydatne dla inwestorów z niewielkim kapitałem. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z dźwigni jest ryzykowne i może prowadzić do utraty wielokrotnie większej kwoty, niż początkowo zainwestowaliśmy. Co istotne, pomiędzy 74% a 89% inwestorów indywidualnych odnotowuje straty przy korzystaniu z kontraktów CFD – obrót tego typu aktywami wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy na temat rynku.

Materiał zewnętrzny

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!