dbmakler.pl

Portla finansowy

Finanse

Jak uzyskać dotację na założenie firmy wciąż pracując na etacie?

Założenie własnej firmy wymaga sporo odwagi i dużej dawki motywacji na początku działalności. Jest to jednak wysiłek, który opłaci się z nawiązką. Możliwość realizacji swoich pomysłów, pełne panowanie nad czasem pracy a także znacznie wyższe dochody, nawet w porównaniu z bardzo wysokimi stanowiskami etatowymi, to niewątpliwe zalety posiadania własnego biznesu.
Wiele osób przed startem z własną firmą powstrzymuje jednak brak odpowiednich środków finansowych. Niezłym pomysłem jest weryfikacja swojego pomysłu na biznes realizując go równolegle do pracy na etacie. Mamy możliwość bezpiecznego przejścia od etatu na własny rachunek, nie pozbywając się z dnia na dzień przychodów pochodzących z pracy na umowie. Tymczasem większość dotacji na założenie firmy jest przeznaczona dla osób bezrobotnych. Powstaje zatem pytanie, czy jest możliwe uzyskanie dotacji na założenie firmy skoro pracujemy na etacie?

Dotacje na założenie firmy dla osób pracujących

Niektórzy w celu uzyskania dotacji na założenie firmy decydują się na rezygnację z pracy na etacie. Jest to rozwiązanie, które wymaga sporej odwagi i dużej wiary w powodzenie naszego biznesu. Nie zmienia to faktu, że wiele ludzi decyduje się na taki krok z powodzeniem. Warto jednak wiedzieć, że to nie jest jedyna opcja.

Istnieje choćby możliwość uzyskania dotacji z Lokalnej Grupy Działania. Środki te pochodzą z budżetu przewidzianego na rozwój obszarów wiejskich, dlatego na ten rodzaj dofinansowania możemy liczyć, gdy mieszkamy w małej gminie miejskiej lub na terenach wiejskich. By móc skorzystać z finansowania jesteśmy zobligowani do dostarczenia wniosku, biznesplanu oraz innych wymaganych załączników.

Ponadto finansowanie ze środków unijnych uzyskamy również, gdy jesteśmy osobami co do których jest planowane zakończenie umowy o pracę lub jesteśmy zatrudnieni na umowie na czas określony, a szef nie planuje podpisywać z nami kolejnej. Dotacje na założenie firmy dla pracujących otrzymamy także, gdy zarabiamy maksymalnie połowę ustawowego minimalnego wynagrodzenia (np. pracując na pół etatu).

Zakładanie firmy – koszty

Przygotowując się do założenia firmy powinniśmy wykonać rzetelną analizę kosztów prowadzenia naszej działalności takich jak koszt rejestracji i uruchomienia firmy, koszty wynajmu lokali, magazynów, biur. Nawet jeżeli planujemy prowadzić firmę we własnym domu to i tak musimy uwzględnić koszty energii elektrycznej, wywozu śmieci czy organizacji miejsc parkingowych dla naszych klientów. W przypadku prowadzenia biznesu w Internecie do kalkulacji powinniśmy włączyć koszty hostingu, stworzenia odpowiedniej strony internetowej, zakupu programów, które pozwolą funkcjonować naszej firmie etc. Być może planujemy zatrudnienie pracowników, więc musimy uwzględnić koszty pensji i składek w naszej analizie. Do tego dochodzi obsługa biura księgowego, składki do ZUS-u oraz… podatki. Nasz plan powinien też uwzględniać spodziewane przychody rozłożone w czasie. Uzbrojeni w tę wiedzę jesteśmy świadomi, jakie środki finansowe pozwolą nam na start naszej firmy.