dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Praca

Jakie sprawy karne są ścigane z urzędu?

Niektóre przestępstwa wymagają zgłoszenia, by prokuratora mogła rozpocząć ściganie oskarżonych. Inne sprawy są natomiast ścigane z urzędu. Oznacza to, że nie musi dojść do formalnego zgłoszenia czynu zabronionego, by prokuratura zajęła się sprawą. Jakie sprawy karne są ścigane z urzędu? 

Sprawy karne ścigane z urzędu – jakie przestępstwa są ścigane bez zgłoszenia do prokuratury?

Przestępstwa ścigane z urzędu to najpoważniejsze wykroczenia przeciwko obowiązującym przepisom. Prokuratura zawsze ściga przestępców, którzy dopuścili się spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub zabójstwa innej osoby. Akt oskarżenia jest wystawiany również bez zawiadomienia w przypadku znęcania się nad innymi ludźmi lub rozpijania małoletnich. Ponadto prokurator z urzędu zajmuje się sprawami dotyczącymi: kradzieży z włamaniem, korupcji oraz kazirodztwa. 

Każde z tych przestępstw ma szczególnie negatywny wpływ na bezpieczeństwo całego społeczeństwa. Odizolowanie najgroźniejszych przestępców i ich ukaranie ma działanie prewencyjne i służy ochronie wszystkich obywateli. Sprawy ścigane z urzędu mają za zadanie ograniczyć liczbę podobnych przestępstw w przyszłości i zwiększyć poczucie nieuchronności kary, nawet gdy pokrzywdzony nie jest wstanie samodzielnie zgłosić zawiadomienia o przestępstwie (np. gdy pokrzywdzony jest ofiarą morderstwa).

Kiedy zgłosić się do adwokata od spraw karnych?

W przypadku, gdy podejrzewa się, że prokuratura rozpocznie ściganie za przestępstwo z urzędu, jak najszybciej potrzebny jest dobry adwokat. Sprawy karne (Warszawa – kancelaria adwokacka) wiążą się z możliwością skorzystania z własnego obrońcy zamiast obrońcy z urzędu. Wybrany adwokat może zająć się przygotowaniem do obrony oskarżonego jeszcze przed formalnym rozpoczęciem procesu i otrzymaniem zawiadomienia z prokuratury.

Adwokat karnista w porozumieniu z oskarżonym przyjmuje określoną linię obrony i powołuje wskazanych świadków. Zbiera również dowody na niewinność oskarżonego lub mogące wpłynąć na obniżenie wymiaru kary. Zadaniem adwokata może być również zawarcie ugody z prokuratorem, w przypadku, gdy oskarżony chcę zaliczyć na poczet kary okres pobytu w areszcie śledczym lub chce dobrowolnie poddać się karze. Adwokat od spraw karnych z kancelarii adwokackiej w Warszawie jest zobowiązany do działania w interesie klienta i zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku ujawnienia przez klienta obciążających go informacji.

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!