dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

jak zawrzeć umowę o kredyt konsumencki
Finanse

Kredyt konsumencki co to – wszystko co musisz wiedzieć

W dzisiejszych czasach wiele osób korzysta z różnych form finansowania, w tym z kredytów. Jednym z popularnych rodzajów kredytu jest kredyt konsumencki. Czym jednak dokładnie jest ten rodzaj kredytu? Jak działa i jakie są związane z nim koszty? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki co to? To rodzaj kredytu z definicji udzielanego konsumentom przez instytucje finansowe, takie jak banki. Jest to forma finansowania, która ma na celu umożliwienie konsumentom sfinansowania zakupu różnych dóbr lub usług. Kredyt ten regulowany jest przez specjalną ustawę – ustawę o kredycie konsumenckim, która określa prawa i obowiązki zarówno kredytobiorcy, jak i kredytodawcy. Kredytem konsumenckim może być choćby kredyt hipoteczny, kredyt odnawialny. Kredyt podlega ustawie z dnia 12 maja 2011 roku.

Kredyt konsumencki a kredyt konsumpcyjny – kilka różnic

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, kredyt konsumencki to kredyt udzielany konsumentowi przez kredytodawcę w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej tego kredytodawcy. Celem takiego kredytu jest sfinansowanie zakupu dóbr lub usług przez konsumenta. Co prawda kredyt jest udzielany na konkretne środki np. zakup mieszkania zakup samochodu. Jeśli jednak chcemy zawrzeć kredyt konsumpcyjny to nie musimy posiadać konkretnego celu jest on przeznaczony na dowolny cel.

Co warto wiedzieć – umowa kredytu konsumenckiego

Umowa o kredyt konsumencki jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego udzielany jest kredyt. W umowie określa się m.in. wysokość kredytu, oprocentowanie, koszty związane z kredytem oraz warunki spłaty. Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące kredytu. 

Jak zawrzeć umowę o kredyt konsumencki?

Aby zawrzeć umowę o kredyt konsumencki, konsument musi znaleźć odpowiedniego kredytodawcę i przedstawić mu swoje potrzeby finansowe. Kredytodawca ocenia wiarygodność kredytową konsumenta i na tej podstawie decyduje, czy udzielić kredytu. W przypadku pozytywnej decyzji, zostaje zawarta umowa o, która określa warunki udzielenia kredytu, w tym wysokość, oprocentowanie i harmonogram spłaty. Umowa jest dokumentem prawnym w niej określa się najważniejsze informacje odnośnie wysokości oraz ilości rat.

spłata kredytu na co zwrócić uwagę

Spłata kredytu – na co zwrócić uwagę?

Spłata kredytu odbywa się zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytowej. Konsument jest zobowiązany regularnie regulować swoje zobowiązania, aby uniknąć konsekwencji związanych z nieterminową spłatą, takich jak naliczanie odsetek kar zdolności kredytowej. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty poprzez nadpłacanie kredytu o ile w umowie nie została wykluczona taka opcja.

Jakie są koszty kredytu konsumenckiego?

Kredyt konsumencki co to i jakie koszty trzeba ponieść? Wiąże się z określonymi kosztami, które spadają na konsumenta. Do głównych kosztów należą oprocentowanie, prowizja kredytowa. Oprocentowanie kredytu określa, ile kredytobiorca musi zapłacić dodatkowo do spłacanej kwoty. Jest to procentowa stawka naliczana od pozostałej do spłaty kwoty kredytu. Oprocentowanie może być zmienne lub stałe, w zależności od umowy kredytowej. 

  • Całkowity koszt to suma wszystkich związanych z kredytem opłat, takich jak prowizje, opłaty administracyjne i inne. Informacje dotyczące kosztów powinny być jasno określone w umowie.
  • Prowizja kredytowa to opłata pobierana przez kredytodawcę za udzielenie kredytu. Prowizja może być naliczana jako stała stawka procentowa od udzielonego kredytu lub jako stała kwota.

Jak odstąpić od umowy o kredyt konsumencki?

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w określonych sytuacjach. Odstąpienie od umowy może nastąpić w przypadku naruszenia przez kredytodawcę lub kredytobiorcę warunków umowy lub przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić kredytodawcy otrzymaną od niego kwotę kredytu wraz z odsetkami naliczonymi od daty otrzymania kredytu. Kredytodawca natomiast ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie koszty, jakie ten poniósł w związku z kredytem.

Kredyt konsumencki co to – podsumowanie

Kredytem konsumenckim nazwiemy kredyt udzielany konsumentowi na dany cel taki jak zakup samochodu, nieruchomości czy też kredyt gotówkowy. Kredyt bankowy w takim wypadku jest przelewany na rachunek kredytobiorcy. Do spłaty następnie pozostaje całkowita kwota oraz odsetki. Konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z kredytem takich jak różne prowizje czy też usługi specjalistów. Okres od dnia wypłaty jest już okresem oprocentowanym. W obecnych czasach warto także porównywać oferty różnych banków, żeby dobrać kredy odpowiedni do swojej sytuacji i celu.

FAQ

Czym jest kredyt konsumencki?

Jest to rodzaj kredytu udzielany konsumentom. Może on być na dowolny cel lub konkretny.

Jakie są koszty kredytu konsumenckiego?

Całkowity koszt to suma wszystkich opłat związanych z kredytem. Głównym czynnikiem są prowizje, opłaty administracyjne oraz inne. Opłaty powinny być jasno określone w umowie.

Jak odstąpić od kredytu konsumenckiego?

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w pewnych sytuacjach. Jeśli kredytodawca lub kredytobiorca naruszył warunki umowy albo przepisów o kredycie konsumenckim.
Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!