dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Finanse

Rodzaje gwarancji bankowych – co warto wiedzieć

Gwarancja bankowa to popularny sposób zabezpieczenia transakcji. Chroni interesy przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi kontrahentami, jednocześnie dodając mu prestiżu i wiarygodności. Udzielający gwarancji bank zobowiązuje się do pokrycia kosztu wierzytelności w przypadku, gdy dłużnik nie wywiązuje się z warunków umowy. Dzięki temu kontrahent zyskuje pewność otrzymania obiecanych pieniędzy w terminie. Z gwarancji bankowych korzystają powszechnie zarówno duże firmy, jak i mali przedsiębiorcy. Gwarancję taką mogą oni wykorzystać m.in. do zabezpieczenia kredytu, spłaty towaru lub rat leasingowych, uregulowania cła albo zapłaty rękojmi. Istnieją dwa główne rodzaje gwarancji bankowych – warunkowe i bezwarunkowe

Gwarancja bankowa warunkowa

Gwarancja bankowa warunkowa zawiera zapis określonych warunków, które beneficjent musi spełnić, aby otrzymać środki z banku. Jest on zobowiązany do przedstawienia bankowi dokumentów, potwierdzających zasadność roszczenia. Przykładem może być kopia wezwań kierowanych do dłużnika o uregulowanie wierzytelności oraz wyciąg z banku wykazujący, że czynność ta nie została wykonana.

Gwarancja bankowa bezwarunkowa

Gwarancja bankowa bezwarunkowa nie wymaga żadnej weryfikacji, czy środki faktycznie się należą. Nie ma konieczności kompletowania związanych z tym dokumentów. Taka forma jest bardzo dogodna dla beneficjenta gwarancji i bardziej uciążliwa dla dłużnika.

Warunki uzyskania gwarancji bankowej

Aby uzyskać gwarancję bankową należy spełnić pewne warunki, które z punktu widzenia banku zmniejszają ryzyko, że konieczne będzie wypłacenie środków w ramach gwarancji. Należy do nich wysoka zdolność kredytowa, pozytywna historia kredytowa oraz ustabilizowana sytuacja finansowa. Bank dokładnie prześwietla przedsiębiorstwo i jeśli któryś z warunków nie jest spełniony, może odmówić ustanowienia gwarancji. Ponadto bank może zażądać dodatkowego zabezpieczenia gwarancji w postaci np. weksla, hipoteki, poręczenia lub zastawu rejestrowego.

Koszt gwarancji bankowej

Koszt ustanowienia gwarancji bankowej ma charakter głównie prowizyjny, określony jako część sumy gwarancyjnej. Dodatkowo bank może naliczyć pewną opłatę za udzielenie wniosku lub za wystawienie promesy kredytowej. Przedsiębiorca, starający się o gwarancję, powinien zatem postarać się dokładnie sprawdzić oferty kilku różnych banków przed podjęciem decyzji.

Warto również podkreślić, że gwarancje bankowe mogą być wystawiane w obcych językach, a honorowane są na całym świecie. Dzięki temu są świetnym instrumentem ułatwiającym ekspansję przedsiębiorstwa na zagraniczne rynki.

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!