dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

rodzaje kosztów
Biznes Finanse

Rodzaje kosztów w codziennym życiu i przedsiębiorstwie

Rodzaje kosztów – po usłyszeniu tych słów wśród zdecydowanej większości osób będzie to skojarzenie bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności. Jednakże niewiele osób zdaje sobie sprawę, że koszty i ich rodzaje istnieją w naszym codziennym życiu, a nie tylko w potężnych korporacjach. Wszystko, za co w życiu ponosimy jakieś koszty, jest jakimś konkretnym jego rodzajem. Oczywiście nie wspomina się o kosztach i ich rodzajach w życiu codziennym, gdyż nie mają one tam takiej wagi, jak w działalnościach gospodarczych.

Podział kosztów - księgowość

Podział kosztów – księgowość

W większości przypadkach, gdy usłyszymy słowo koszt, to nasze pierwsze skojarzenie będzie dotyczyło księgowości czy rachunkowości. Jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, bo właśnie tam spotykamy się i borykamy z trudami klasyfikacji kosztów najczęściej. 

Sprawdź także: https://dbmakler.pl/rachunkowosc-czym-jest/

Podział klasyfikacji kosztów w księgowości 

Podział ten może przybrać formę piramidy. Więc na samym początku mamy podział najwyższego rzędu, który wygląda następująco:

 • bezpośredni
 • pośredni

Koszt bezpośredni ma największy wpływ na realny przychód osiągany przez przedsiębiorstwo. Przychód jest ściśle uwarunkowany od kosztów bezpośrednich. Dla przykładu: Firma detailingowa ponosi koszty związane z zakupem odpowiednich preparatów do wykonywania swoich usług. W przypadku, gdyby nie zakupili odpowiedniej ilości preparatów, to nie zarobiliby założonej kwoty pieniędzy.  Tutaj jasno widzimy obraz przedstawiający tą zależność. Koszt bezpośredni = preparaty detailingowe, które przekładają się na sumę uzyskanego przychodu. Natomiast koszt pośredni jest poniekąd przeciwieństwem kosztów bezpośrednich. Na podstawie wcześniejszego przykładu możemy wywnioskować, że koszt nie ma realnego wpływu na przychód. I tak otóż jest, aczkolwiek koszt pośredni również odgrywa ważną rolę. Występuje w przypadku płacenia np: 

 • czynsz za nieruchomość(biuro)
 • media
 • księgowość

Są to między innymi koszty niezwiązane z uzyskaniem przychodu, lecz utrzymaniem danego przedsiębiorstwa. 

Koszty - podział ze względu na częstotliwość

Rodzaje kosztów – podział ze względu na częstotliwość

W przypadku klasyfikacji kosztów na ich częstotliwość występowania mamy do czynienia z podziałem na koszty:

 • stałe
 • zmienne

W kosztach stałych, jak już samo nazewnictwo wskazuje, mamy styczność z czymś, co nie ulega zmianie,jest czymś regularnym i powtarzającym się. Koszt stały pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu działalności gospodarczej. Bez zapewnienia odpowiedniej ciągłości i regularności utrzymywania tych kosztów przedsiębiorstwo może zacząć źle funkcjonować. Koszty stałe doskonale służą do określania wydatków przedsiębiorstwa. A zaliczają się do nich między innymi:

 • ubezpieczenia maszyn
 • czynsz
 • wynagrodzenia dla pracowników

Cały zbiór kosztów, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania firmy. Jeden brakujący element może znacznie zaburzyć konstrukcję przedsiębiorstwa. W przypadku kosztów zmiennych ulegają one częstym modyfikacjom i ciężko jest określić ich szacunkową wartość w dłuższym okresie czasowym. Ze względu na ich duże zróżnicowanie i wpływ dużej ilości czynników warunkujących ich wartość. Przykłady kosztów zmiennych:

 • roboczogodziny
 • sprzęt jednorazowego użytku
 • koszty uboczne

Jest to cała masa kosztów występujących nieregularnie traktowane jako odskocznie od jednakowego rozmiaru, którego nie da się jasno i precyzyjnie określić.

Cześć jestem Henryk! Jestem specjalistą marketingowym. Ukończyłem sporo kursów z zakresu marketingu cyfrowego. Pasjonuje się życiem oraz promocją marki w sieci.