dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

rachunkowość
Biznes Finanse

Rachunkowość – czym jest?

Rachunkowość to coś z czym większość osób ma styczność każdego dnia. Gdziekolwiek byśmy się udali tam spotkamy się z obecnością rachunkowości. Dobrze, zatem czym tak właściwie jest rachunkowość i czemu istnieje ona w każdej sferze życia? Rachunkowość jest określana mianem systemu ewidencyjnego, którego zadaniem jest badanie zjawisk ekonomiczno-finansowych występujących na obszarze wybranego podmiotu. 

Rachunkowość definicja - przykłady

Rachunkowość definicja – przykłady

To system ewidencyjny badający procesy związane z przepływem dóbr materialnych i niematerialnych w danym podmiocie. Przedmiot badań musi spełniać jeden najważniejszy warunek. Musi być możliwy do wyrażenia za pomocą wartości innymi słowy musi posiadać cechę mierzalności. Bowiem rachunkowość bazuje na wartościach. Najprościej mówiąc jest to system badający wszystkie wydatki, koszty, przychody i ogólnie wszystkie zmiany zachodzące w procesie przepływu dóbr.

Celem takich działań jest udoskonalenie prosperowania podmiotu poprzez przeprowadzanie analiz finansowych, prowadzenie księgowości, planowania budżetu i wprowadzanie zmian. W każdym przedsiębiorstwie rachunkowość znajduje się centralnym miejscu. Dzieje się tak za sprawą tego, że żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie prawidłowo i zgodnie z prawem funkcjonować bez prowadzenia rachunkowości. Prawo w tym przypadku stanowią podatki, które są obowiązkowe. Prawo podatkowe jest ściśle określone dla każdego przedsiębiorstwa, a nieliczne błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. W tym przypadku rachunkowość, która zawiera w sobie działania księgowości idealnie odnajduje się w uzupełnieniu braku kompetencji z zakresu prawa podatkowego.

Sprawdź także: https://dbmakler.pl/rodzaje-kosztow-w-codziennym-zyciu-i-przedsiebiorstwie/

Przejdźmy zatem do wyjaśnienia rachunkowości na konkretnych przykładach. Zaczniemy od rozłożenia rachunkowości na poszczególne kawałki w celu łatwiejszego zrozumienia i przyswojenia tematu. Tak więc pierwszym rozgałęzieniem rachunkowości będzie księgowość. To w tej gałęzi występuje badanie przychodu, kosztów, wydatków związanych z różnymi czynnikami. Właśnie w tym miejscu przeprowadza się główną ewidencje i rejestr przepływu finansowego. Na kolejnej gałęzi znajduję się rachunek kosztów. Jest to krok drugi zaraz po prowadzeniu księgowości. Wszystko musi odbywać się w odpowiedniej kolejności ponieważ wszystkie odnogi rachunkowości działają ze sobą uzupełniająco tworząc jeden główny element. Rachunek kosztów to proces w którym zachodzą procesu planowania i analizowania naszych przychodów i kosztów, które zmierzyliśmy już za pomocą księgowości. Ostatecznym krokiem, dzięki któremu przedsiębiorstwo zyskuje największą świadomość swoich finansów jest sprawozdawczość finansowa. To nic innego jak zsumowanie pozostałych dwóch czynności i wyciągniecie z nich odpowiednich wniosków na podstawie przeprowadzanych analiz. W wyniku przeprowadzenia sprawozdawczości finansowej otrzymujemy cenne informacje tj:

 • bilans zysków i strat
 • świadomość o własnym kapitale
 • zestawienie zmian w przepływie pieniężnym 
 • dodatkowe informacje

To są tylko najbardziej oczywiste rezultaty wynikające z przeprowadzenia sprawozdawczości i nie należy ich brać jako jedyne osiągane wyniki.

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości

Istnieje kilka zasad rachunkowości, który należy przestrzegać, by spełniać wszystkie normy ewidencji i nie naruszać ogólnych norm prawnych w zakresie księgowości. Wszelkie niezgodności mogą być wysoko karane finansowo. Poniżej przedstawiam zbiór złotych zasad prawidłowego prowadzenia rachunkowości:

 • memoriałowa polega na ujmowaniu wszystkich przychodów i kosztów wynikających z prowadzenia działalności. Nawet takie, które jeszcze nie zostały zamknięte typu: nieopłacone faktury itp.
 • współmierności pokrywa się ona z pierwszą zasadą i polega na dokładnym sporządzaniu wyniku finansowego.
 • ostrożności ma za zadanie przestrzegać przed zawyżaniem przychodów i obniżaniem kosztów. 
 • kontynuacji działania ta zasada ma na celu przestrzegania wszystkich innych zasad tak jakby działalność miała jeszcze istnieć przez długie lata. Inaczej mówiąc nie pogarsza swojej koncentracji na rachunkowości, mimo przewidywanego zawieszenia działalności.
 • jawności polega na wykazywaniu wszystkich kosztów zgodnie z prawdą i ich rzeczywistą wartością.
 • ciągłości ma za zadanie dotrzymać regularności i systematyczności w prowadzeniu działań z zakresu rachunkowości
 • istotności zasada ta mówi o tym, żeby odpowiednio przeprowadzać selekcję informacji na ważne i ważniejsze i pod żadnym pozorem nie łączyć ich razem

Powyższe zasady są elementarne w prowadzeniu prawidłowej rachunkowości. Nie należy żadnej z nich kategoryzować na ważną i mniej ważną, bo wszystkie pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie.

Cześć jestem Henryk! Jestem specjalistą marketingowym. Ukończyłem sporo kursów z zakresu marketingu cyfrowego. Pasjonuje się życiem oraz promocją marki w sieci.