dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Wypowiedzenie umowy
Biznes

Wypowiedzenie umowy przez pożyczkodawcę – w jakich sytuacjach możemy się z nim spotkać?

Wypowiedzenie umowy pożyczki na pierwszy rzut oka nie brzmi szczególnie złowieszczo. Jednak pod tym sformułowaniem kryje się konieczność całkowitego zwrotu środków. Sprostanie takiemu wyzwaniu może być bardzo kłopotliwe, a nawet niemożliwe. W jakim terminie należy zwrócić pożyczkę? Co może być przyczyną wypowiedzenia? Co zrobić, aby nie dopuścić do sytuacji, w której pożyczkodawca żąda natychmiastowego zwrotu środków? Odpowiadamy. 

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki? 

Umowa pożyczki zawierana jest na podstawie art. 720. Kodeksu cywilnego, który brzmi: 

„§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.”

Przeważnie w umowie zawieranej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą określony jest również termin zwrotu środków, a także koszty związane z jej udzieleniem. 

Już w samej definicji pożyczki możemy zauważyć, że pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu tej samej ilości pieniędzy. Jeżeli pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę pożyczki. 

Czym jest wypowiedzenie umowy pożyczki? Wypowiedzenie umowy pożyczki jest zatem żądaniem wobec pożyczkodawcy zwrotu całej pożyczonej kwoty wcześniej, niż zostało to ustalone w umowie, czy harmonogramie spłat. 

Na jakiej podstawie pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki? 

Wypowiedzenie umowy pożyczki nie może nastąpić bez wystąpienia przynajmniej jednej z dwóch przyczyn. Inaczej mówiąc, pożyczkodawca musi mieć realny powód, aby umowę wypowiedzieć. Pierwszym i najczęściej spotykanym powodem wypowiedzenia umowy pożyczki jest niewywiązywanie się ze spłaty zobowiązania. Drugim powodem wypowiedzenia umowy jest podanie nieprawdziwych informacji na temat swojej sytuacji materialnej, w tym zawyżenie dochodów. Pamiętajmy, że każda firma pożyczkowa przed udzieleniem finansowania, sprawdza możliwość spłaty zobowiązania przez potencjalnego klienta. 

Warto zaznaczyć, że jeśli umowa pożyczki zawarta jest na czas określony, to pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę jedynie wówczas, gdy zapis o wypowiedzeniu widnieje w podpisanej przez obie strony umowie. 

Brak spłaty zobowiązania a wypowiedzenie umowy

Podpisując umowę z pozabankową firmą pożyczkową, tak jak w przypadku umowy kredytowej w banku konsument zobowiązuje się do spłaty pożyczki na określonych zasadach. Na ogół w umowie określona jest wysokość rat, ich liczba i termin spłaty każdej raty. Konsument biorący np. pożyczkę na dowód osobisty, o której więcej informacji znajdziemy pod linkiem https://lendup.pl/pozyczka-na-dowod/, otrzymuje harmonogram spłat. W harmonogramie określone jest, w jakim terminie i jakiej wysokości należy wykonywać przelewy. Jeżeli konsument nie wywiąże się z tego obowiązku, pożyczkodawca ma prawo umowę pożyczki wypowiedzieć. 

Jakie są konsekwencje zawyżenia dochodów we wniosku pożyczkowym?

Drugim wspomnianym powodem, przez który pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę, jest podanie fałszywych danych we wniosku. Najczęściej pożyczkobiorcy zawyżają swoje dochody. Jeżeli jednak pożyczkodawca zorientuje się po podpisaniu umowy, że konsument zawyżył dochody lub błędnie nakreślił swoją sytuację finansową, ma prawo wypowiedzieć umowę. Ponadto zawyżenie dochodów może zostać potraktowane jako wyłudzenie pożyczki. Wyłudzenie według polskiego prawa jest przestępstwem grożącym do 5 lat pozbawienia wolności.

Po jakim czasie możemy się spodziewać wypowiedzenia pożyczki?

Każda firma we własnych strukturach określa, jakie kroki wdroży, gdy dojdzie do sytuacji, w której konsument przestaje spłacać swoje zobowiązanie. Stąd trudno jednoznacznie określić, ile czasu ma konsument na zobligowanie się i naprawę swojej sytuacji. Na ogół, gdy konsument nie zapłaci raty, firma pożyczkowa w zależności od przyjętej formy komunikacji wysyła monity i ponaglenia. Czasami jest to wiadomość SMS, innym razem kontakt telefoniczny ze strony pracownika firmy. Zdarza się, że ponaglenie możemy otrzymać listownie bądź za pośrednictwem poczty e-mail. Możliwe, że w przypadku braku reakcji ze strony konsumenta, pożyczkodawca będzie chciał nawiązać kontakt wszelkimi dostępnymi kanałami. 

Jeśli pożyczkodawcy uda się porozmawiać z pożyczkodawcą, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że uda się wypracować zadowalający obie strony kompromis. Jednym z przykładów może być np. wydłużenie okresu kredytowania, co jest równoznaczne z obniżeniem raty. Warunkiem koniecznym do stworzenia nowego harmonogramu spłat jest chęć współpracy ze strony konsumenta. 

W przypadku gdy pożyczkodawca nie jest w stanie skontaktować z pożyczkodawcą (brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty i próby kontaktu), dane konsumenta wraz z opisem sytuacji zostaną przekazane do działu windykacji – jeśli pożyczkodawca taki dział posiada. W innym razie sprawa zostanie skierowana do zewnętrznej firmy zajmującej się windykowaniem należności. 

Jeżeli działania windykacyjne również nie wniosły niczego do sprawy, wówczas pożyczkodawca może wysłać na adres podany we wniosku dokument z wypowiedzeniem umowy. 

Wypowiedzenie umowy – w jakim terminie należy zwrócić pożyczkę? 

Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z koniecznością zwrotu pożyczki. W jakim terminie należy zwrócić pożyczone środki? Jeżeli umowa zawarta była na czas określony, warunki zwrotu związanego z wypowiedzeniem umowy powinny być zawarte w tejże umowie. 

W przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony pożyczkodawcy na zwrot pożyczonych środków przysługuje ustawowo 6 tygodni. Bieg 6 – tygodniowego terminu na zwrot pożyczki rozpoczyna się od dnia następnego po zapoznaniu się pożyczkobiorcy z otrzymanym wypowiedzeniem. 

Co zrobić, by nie dopuścić do wypowiedzenia umowy? 

Nasza sytuacja życiowa może nagle ulec zmianie. Czasami tracimy pracę, czasami ulegamy wypadkowi, niekiedy za pogorszenie naszej sytuacji odpowiedzialni jesteśmy my sami i nasze nieroztropne decyzje. Jednak niezależnie od tego, co jest przyczyną naszych finansowych kłopotów, zawsze powinniśmy wykazać się odpowiedzialnością i dojrzałością. 

Wiele osób próbuje uciekać od problemów, spychając je na dalszy plan. Niestety takie podejście niesie za sobą sporo konsekwencji, a jedną z nich jest omawiane wypowiedzenie umowy. Zanim skorzystamy z kredytu lub pożyczki, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację materialną. Na stronie internetowej lendup.pl znajdziemy szereg artykułów, które pozwolą nam się dokładnie przygotować do bezpiecznego korzystania z pożyczek i kredytów.  

Jeśli jednak jesteśmy już posiadaczem pożyczki lub kredytu, którego spłata przychodzi nam z trudem, nie uciekajmy od problemu. Jest wiele opcji, z których możemy skorzystać. Pamiętajmy również o tym, aby kontaktować się z pożyczkodawcą już w momencie, gdy podejrzewamy, że nie będziemy w stanie spłacić kolejnej raty pożyczki. Dzięki temu zostaniemy potraktowani jak osoby rzetelne, które nie uchylają się od odpowiedzialności za swoje finansowe decyzje. Pożyczkodawcy zdają sobie sprawę z sytuacji ekonomicznej Polaków. Na ogół każda firma ma przygotowane rozwiązania na wypadek trudności wynikających np. z utraty pracy. Wiele firm oferuje wówczas możliwość refinansowania pożyczki, wydłużenia okresu spłaty lub w przypadku wielu zobowiązań ich konsolidacji. 

Najczęstszym błędem osób, które nie mają środków na spłatę zobowiązania, jest unikanie kontaktu z pożyczkodawcą. W tej sytuacji pożyczkodawca rzadziej wykaże się wyrozumiałością i chęcią wypracowania porozumienia. 

Artykuł sponsorowany

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!