dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Aktywa i pasywa
Biznes Finanse

Aktywa i pasywa

Żeby zrozumieć znaczenie i istotę tych dwóch słów, wcale nie trzeba być wyżej wykształconym i dobrze rozeznanym w dziedzinie ekonomii i rachunkowości. Wbrew pozorom pojęcie aktywa i pasywa są dość dobrze rozumiane przez wszystkie grupy społeczne. Zrozumienie tych obu ważnych pojęć na pewno poprawi twoją świadomość wydatków, a może nawet przyczynić się do wzrostu twojego majątku. Tak więc czym tak dokładnie są aktywa i pasywa dowiesz się z poniższego artykułu. Gdyby jednak artykuł nie zaspokoił twojego głodu wiedzy na ten temat, to polecam zaglądnięcie do książki “Bogaty Ojciec, biedny ojciec” – Roberta Kiyosaki. Tam znajdziesz doskonale przedstawione przykłady i zasady działania posiadania aktywów i pasywów.

Sprawdź także:

Rachunkowość – czym jest?

Aktywa – czym są?

W ujęciu definicji ogólnej są to zasoby majątkowe kontrolowane w sposób odpowiedni przed dany podmiot gospodarczy, które mają na celu przynieść korzyść ekonomiczną w przyszłości. Aktywa są świetnym narzędziem do pozyskiwania i pomnażania swojego majątku. Główną cechą aktywów jest ich przynosząca korzyść ekonomiczna w formie materialnej, bądź niematerialnej. Dla lepszego zrozumienia czym są aktywa możemy posłużyć się przykładem. Aktywami mogą być akcje spółek dywidendowych, gdy kupujemy akcje w czasie teraźniejszym, to z założenia mamy świadomość tego, że będą one przynosić korzyść ekonomiczną w przyszłości. Innym rodzajem aktywów może być kupno nieruchomości pod wynajem, bądź późniejszą sprzedaż, gdy cena wzrośnie. Natomiast istnieje również ich klasyfikacja ze względu na okres użytkowania. Mówi się tutaj o dwóch konkretnych rodzajach aktywów, a są nimi: trwałe, obrotowe.

Aktywa czym są?

Aktywa trwałe to takie, które zazwyczaj charakteryzują się długim okresem użyteczności. Czyli przynoszą zysk w dłuższej perspektywie czasowej najczęściej przekraczającym okres 12 miesięcy. W przypadku aktywów obrotowych mamy styczność z ich dużą zmiennością i stosunkowo krótkim okresem przydatności. Aktywa obrotowe zazwyczaj przynoszą największy zysk w okresie do 12 miesięcy.

Aktywa trwałe i obrotowe – przykłady

W powyższym akapicie krótko wyjaśniliśmy na czym polegają te dwie różne klasyfikacje aktywów. Natomiast tutaj podamy ich konkretne przykłady, dzięki którym łatwiej zrozumiesz ich znaczenie i występowanie. Tak więc do aktywów trwałych zalicza się:

  • prawa autorskie, oprogramowanie (ogólnie produkt multimedialny),
  • nieruchomości,
  • aktywa finansowe (akcje spółek dywidendowych i nie tylko),
  • umowy leasingowe przekraczające rok

Jest to tylko spis najczęściej występujących aktywów trwałych w małej pigułce. Należy wówczas wiedzieć, że istnieje ich o wiele więcej i podane przykłady nie są jedynymi. 

Przykłady aktywów obrotowych wyglądają następująco:

  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • towary handlowe 
Pasywa czym są? 

Pasywa – czym są? 

Najprostsza definicja pasywów z jaką można się spotkać jest wyciągnięta z książki “Bogaty ojciec, biedny ojciec” z rozdziału poświęconemu aktywom i pasywom. Pasywa są narzędziem wyciągającym zasoby materialne z naszego portfela na rzecz zakupu aktywów.

Do najprostszych przykładów pasywów zaliczają się różnego rodzaju: kredyty, zaliczki, pożyczki, leasingi. W każdym razie pasywa są przeciwieństwem aktywów. Aktywa wkładają do naszego portfela pieniądze, a pasywa je wyciągają.

Cześć jestem Henryk! Jestem specjalistą marketingowym. Ukończyłem sporo kursów z zakresu marketingu cyfrowego. Pasjonuje się życiem oraz promocją marki w sieci.