dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

inwestycja
Biznes Finanse

Inwestycja – czym jest?

Inwestycja jest jedną z najlepszych form zagospodarowania naszego majątku. Staje się tak za sprawą tego, iż głównym założeniem inwestycji jest osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu najczęściej w postaci zysku materialnego. W przypadku tej formy ulokowania swoich pieniędzy, oszczędności, bądź po prostu ulokowania kapitału, musimy być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą dana inwestycja. Mimo wszystko jest to rozsądny instrument finansowy, który może przynieść wiele korzyści. Świadomość zmniejsza ryzyko niepowodzeń i tak też jest w tym przypadku. Dowiedz się z poniższego artykułu na czym polegają inwestycje i jakie są ich rodzaje. 

Agenda:

  • Definicja inwestycji
  • Różne rodzaje inwestycji

Inwestycja – definicja

Jest to forma zagospodarowania naszego kapitału na określony cel i czas. W większości przypadków inwestycji głównym celem jest osiągnięcie zysku. Ogólniej mówiąc inwestycje to ulokowanie danej ilości dóbr w celu korzyści materialnych. Inwestycjami mogą być aktywa. Jeżeli nie wiesz czym są aktywa i pasywa, to możesz się tego dowiedzieć z naszego artykułu poświęconego na ten temat.

Inwestujesz swój kapitał pieniężny w akcje spółki dywidendowej, by po określonym czasie otrzymać dany procent od wyrobionego zysku netto danego przedsiębiorstwa. Powyższy przykład doskonale ilustruje główne wymagania inwestycji, a są nimi:

Rodzaje inwestycji

Rodzaje inwestycji

Rodzaje inwestycji można klasyfikować ze względu na czas realizacji, cel oraz wybrany przedmiot inwestycyjny. Zaczynając od tego najbardziej klasycznego podziału ze względu na czas. Wybrany rodzaj inwestycji wygląda następująco:

  • Inwestycja na okres krótkoterminowy. Głównym założeniem jest osiągnięcie konkretnych rezultatów w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Do najbardziej typowych form w tej kategorii należą: papiery wartościowe, akcje, pożyczki.
  • Inwestycje na okres długoterminowy. Charakteryzują się realizacją celu w dłuższym terminie zazwyczaj przekraczającym okres 12 miesięcy. Do głównych form takich inwestycji należy: ulokowanie pieniędzy na rzecz budowy nieruchomości, fabryki czy rozwój przedsiębiorstwa.

Podział inwestycji ze względu na cel

W przypadku tej klasyfikacji jest o wiele więcej możliwości podziału niż ze względu na czas. Warto zapoznać się z celem każdej poniżej wymienionej inwestycji. W ten sposób zdecydowanie zmniejszymy ryzyko popełnienia błędu przy lokowaniu pieniędzy na rzecz danego przedsięwzięcia.

  • Odtworzeniowe (reinwestycyjne) polegają na ponownym przetworzeniu istniejących już produktów w celu ich udoskonalenia z zastosowaniem nowszej technologii. W ten sposób podmiot staje się efektywniejszy i wydajniejszy, a zarazem bardziej rentowny.
  • Modernizacyjne to sposób udoskonalania istniejących już podmiotów.
  • Rozwojowe jak sama nazwa wskazuje są to inwestycje przeznaczone na rozwój danego podmiotu.
  • Innowacyjne to inwestycje w nowo powstające podmioty mogące przynosić ogromne zyski przez swoją oryginalność i nowość.

Reasumując temat inwestycji i rozważając ulokowanie w jakikolwiek sposób swojego kapitału trzeba zapoznać się z istniejącym ryzykiem.

Cześć jestem Henryk! Jestem specjalistą marketingowym. Ukończyłem sporo kursów z zakresu marketingu cyfrowego. Pasjonuje się życiem oraz promocją marki w sieci.