dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

kryteria wyboru konta
Finanse

Kryteria wyboru konta maklerskiego

Giełda jest rozległym rynkiem, na którym notowane są różne papiery wartościowe. Stwarza ona ogromne możliwości inwestowania, zarówno w  kraju, jak i poza granicami.

Żeby jednak móc obracać posiadanym kapitałem na giełdzie i zostać inwestorem giełdowym, trzeba mieć konto maklerskie. Jak je wybrać, by sprzyjało uzyskiwaniu ponadprzeciętnych, oczekiwanych zysków?

Czym jest rachunek maklerski?

Zanim przejdziemy do omawiania najważniejszych kwestii, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze konta maklerskiego, warto powiedzieć, czym on właściwie jest. To rachunek maklerski lub też rachunek inwestycyjny, który działa właściwie w podobny sposób jak konto bankowe, ale pozwala na obracanie pieniędzmi na rynku papierów wartościowych. Jest niezbędnym narzędziem, które sprawia, że inwestor zyskuje szersze możliwości zlecania transakcji sprzedaży lub zakupu na rynku giełdowym. Każdy inwestor chcący inwestować na giełdzie musi mieć swoje konto maklerskie, które może założyć w dowolnym domu czy biurze maklerskim. Najlepiej, by nawiązał przy tym współpracę z maklerem, który ma licencję wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zapewnia to legalność prowadzonej przez niego działalności.

Dzięki rachunkowi maklerskiemu możesz inwestować w dowolnie wybrane instrumenty, w tym akcje, obligacje czy ETF-y. Przypomnijmy, że obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi, a ETF-y to finansowe instrumenty pochodne. Kiedy zleca się kupno papierów wartościowych za pośrednictwem swojego konta, zlecenie wykonuje makler, a następnie zapisuje w systemie na rachunku maklerskim klienta zakupione walory. Konto to ewidencjuje również wpłacone przez posiadacza środki finansowe oraz ewentualne wypracowane zyski w toku inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

Jak wybrać odpowiednie dla siebie konto maklerskie?

Kiedy inwestor chcący obracać swoim kapitałem na giełdzie zechce uczynić krok w tym kierunku, musi znaleźć najbardziej korzystną dla siebie ofertę na konto maklerskie. Obejmować to będzie wybór rachunku spośród wielu różnych propozycji, jakie przygotowują domy czy biura maklerskie. Przy decydowaniu się na jeden z nich warto mieć na uwadze takie kwestie jak:

  • Wysokość opłat związanych z założeniem i korzystaniem z konta maklerskiego,
  • Dostęp do notowań w trybie online,
  • Dostęp do wybranych rynków zagranicznych,
  • Dostęp do rekomendacji biur maklerskich i do doradców inwestycyjnych,
  • Możliwość skorzystania z wersji demo konta maklerskiego,
  • Możliwość integracji rachunku maklerskiego z własnym bankowym rachunkiem osobistym,
  • Dostęp do aplikacji mobilnej.

Źródła:

Opłaty związane z kontem maklerskim mogą być naliczane już z chwilą jego zakładania, choć zdecydowana większość firm maklerskich tego nie robi. Za to musisz zwrócić uwagę na opłaty pobierane w związku z rachunkiem, czyli np. opłata za utrzymywanie rachunku, jeśli nie jest na nim złożony co najmniej minimalny depozyt.

Biura maklerskie przede wszystkim pobierają opłaty w formie prowizji od zleceń. Zwróć uwagę, że prowizje te mogą być różne w zależności od rodzaju instrumentu inwestycyjnego, z którego chcesz skorzystać. Inna prowizja może być naliczona w związku z zakupem czy sprzedażą akcji, a inna dla obligacji czy kontraktów ETF.

Dla własnej wygody i możliwości podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych warto zapewnić sobie dostęp do notowań online, gdzie są one pokazywane w czasie rzeczywistym. Platforma udostępniona przez maklera powinna to umożliwić w ramach „live tradingu”. Wtedy można na bieżąco podejmować decyzje np. o zbyciu danych walorów w odpowiednim czasie.

Jeśli inwestor chce móc inwestować na rynkach polskich i zagranicznych, musi sprawdzić, czy dane konto maklerskie mu to będzie umożliwiało. Zwłaszcza, że rynki zagraniczne dają właściwie nieograniczone możliwości dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!